Hardheidscoderingen

Toestand Definitie

F

Zoals geproduceerd. Er zijn geen grenzen voor de mechanische eigenschappen gespecificeerd.

0

Zacht gegloeid – producten, die de vereiste eigenschappen voor de zachtgegloeide toestand verkrijgen na warmvervormen, mogen met O-toestand worden aangeduid.

01

Een warmtebehandeling ondergaan bij ongeveer dezelfde temperatuur gedurende dezelfde tijd als vereist voor oplosgloeien en vervolgens langzaam afkoelen tot kamertemperatuur (vroeger aangeduid met T41).

02

Warmtebehandeling tijdens mechanisch bewerking om de vervormbaarheid te verbeteren, zoals vereis bij superplastisch vervormen (SPF).

03

Gehomogeniseerd.

H12

Verstevigd – 1/4 hard.

H14

Verstevigd – 1/2 hard.

H16

Verstevigd – 3/4 hard.

H18

Verstevigd – 4/4 hard (volledig verstevigd).

H19

Verstevigd – extra hard.

Hxx4

Geldt voor plaat of band met patroon of relief vervaardigd in de overeenkomstige Hxx-toestand.

Hxx5

Verstevigd – geldt voor gelaste buis.

H111

Zacht gegloeid en in beperkte mate (minder dan H11) verstevigd tijdens verdere bewerkingen zoals strekken of richten.

H112

In beperkte mate verstevigd bij een verhoogde temperatuur of door een beperkte hoeveelheid koudvervormen (grenswaarden voor de mechanische eigenschappen zijn gespecificeerd.

H116

Geldt voor aluminium-magnesium legeringen waarvan het magnesiumgehalte gelijk aan of groter is dan 4% en waarvan de grenswaarden voor de mechanische eigenschappen en de weerstand tegen afbladdercorrosie zijn gegeven.

H22

Verstevigd gevolgd door op hardheid gegloeid – 1/4 hard.

H24

Verstevigd gevolgd door op hardheid gegloeid – 1/2 hard.

H26

Verstevigd gevolgd door op hardheid gegloeid – 3/4 hard.

H28

Verstevigd gevolgd door op hardheid gegloeid – 4/4 hard
(volledig verstevigd).

H32

Verstevigd en daarna gestabiliseerd – 1/4 hard.

H34

Verstevigd en daarna gestabiliseerd – 1/2 hard.

H36

Verstevigd en daarna gestabiliseerd – 3/4 hard.

H38

Verstevigd en daarna gestabiliseerd – 4/4 hard (volledig
verstevigd).

H42

Verstevigd en daarna gelakt of geschilderd – 1/4 hard.

H44

Verstevigd en daarna gelakt of geschilderd – 1/2 hard.

H46

Verstevigd en daarna gelakt of geschilderd – 3/4 hard.

H48

Verstevigd en daarna gelakt of geschilderd – 4/4 hard
(volledig verstevigd).

W

Oplosgegloeid (onstabiele toestand). De periode van
natuurlijke veroudering (W2h,…) kan ook worden gegeven.

W51

Oplosgegloeid (onstabiele toestand) en spanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken. De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking.

W510

Oplosgegloeid (onstabiele toestand) en spanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking. (gebruikt voor getrokken buis).

W511

Dezelfde omschrijving als W510 met de uitzondering dat een licht vlakbewerking na strekken is toegelaten om te voldoen aan genormaliseerde toleranties.

W52

Oplosgegloeid (onstabiele toestand) en spanningsarm gemaakt door stuiken met een blijvende vervorming van 1% tot 5%.

W54

Oplostgegloeid (onstabiele toestand) en spanningsarm gemaakt door koud nadrukken (stuiken) in de laatste matrijs (matrijssmeedwerk).

T1

Afgeschrikt na warmvervormen en natuurlijk verouderd.

T2

Afgeschrikt na warmvervormen, verstevigd en natuurlijk verouderd.

T3

Oplosgegloeid, verstevigd en natuurlijk verouderd.

T31

Oplosgegloeid, tot ongeveer 1% verstevigd en natuurlijk verouderd.

T351

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken. De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking.

T3510

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken. De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking. (ook gebruikt voor getrokken buis).

T3511

Dezelfde omschrijving als T3510 met de uitzondering dat een licht vlakbewerking na strekken is toegelaten om te voldoen aan genormaliseerde toleranties.

T354

Oplostgegloeid, spanningsarm gemaakt door koud nadrukken (stuiken) in de laatste matrijs (matrijssmeedwerk).

T36

Oplosgegloeid, tot ongeveer 6% verstevigd en natuurlijk verouderd.

T37

Oplosgegloeid, tot ongeveer 7% verstevigd en natuurlijk verouderd.

T39

Oplosgegloeid en in de juiste mate verstevigd om de gespecificeerde mechanische eigenschappen te bereiken. De versteviging kan voor of na de natuurlijke veroudering worden uitgevoerd.

T4

Oplosgegloeid en natuurlijk verouderd.

T42

Oplosgegloeid en natuurlijk verouderd. Wordt toegepast bij beproevingsmateriaal dat is warmte behandeld vanuit de zachtgegloeide toestand of vanuit de F-toestand of bij producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan vanuit elke hardheidstoestand bij de gebruiker.

T451

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een
gecontroleerde hoeveelheid strekken. De producten ondergaan na strekken geen
verdere vlakbewerking.

T4510

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een
gecontroleerde hoeveelheid strekken. De producten ondergaan na strekken geen
verdere vlakbewerking. (ook gebruikt voor getrokken buis).

T4511

Dezelfde omschrijving als T45 10 met de uitzondering dat
een licht vlakbewerking na strekken is toegelaten om te voldoen aan
genormaliseerde toleranties.

T452

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door stuiken met een
blijvende vervorming van 1% tot 5%.

T454

Oplostgegloeid, spanningsarm gemaakt door koud nadrukken
(stuiken) in de laatste matrijs (matrijssmeedwerk).

T5

Afgeschrikt na warmvervormen en daarna kunstmatig
verouderd.

T51

Afgeschrikt na warmvervormen en daarna niet volledig
kunstmatig verouderd om de vervormbaarheid te verbeteren.

T56

Afgeschrikt na warmvervormen en daarna kunstmatig
verouderd – het niveau van de mechanische eigenschappen is hoger dan bij T5
en verkregen door een speciale procescontrole (alleen voor de 6000 groep).

T6

Oplosgegloeid en daarna kunstmatig verouderd.

T61

Oplosgegloeid en daarna niet volledig kunstmatig verouderd
om de vervormbaarheid te verbeteren.

T6151

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een
gecontroleerde hoeveelheid strekken. Daarna niet volledig kunstmatig
verouderd om de vervormbaarheid te verbeteren. De producten ondergaan na
strekken geen verdere
vlakbewerking.

T62

Oplosgegloeid en daarna kunstmatig verouderd. Wordt
toegepast bij beproevingsmateriaal dat is warmte behandeld vanuit de
zachtgegloeide toestand of vanuit de F-toestand of bij produckten die een
warmtebehandeling hebben ondergaan vanuit elke hardheidstoestand bij de
gebruiker.

T64

Oplosgegloeid en daarna niet volledig kunstmatig verouderd
(tussen T6 en T61) om de vervormbaarheid te verbeteren.

T651

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een
gecontroleerde hoeveelheid strekken. De producten ondergaan na strekken geen
verdere vlakbewerking.

T6510

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een
gecontroleerde hoeveelheid strekken. De producten ondergaan na strekken geen
verdere vlakbewerking. (ook gebruikt voor getrokken buis).

T6511

Dezelfde omschrijving als T65 10 met de uitzondering dat
een licht vlakbewerking na strekken is toegelaten om te voldoen aan
genormaliseerde toleranties.

T652

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door stuiken met een
blijvende vervorming van 1% tot 5%.

T654

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door koud nadrukken
(stuiken) in de laatste matrijs (matrijssmeedwerk)

T66

Veredeld en daarna kunstmatig verouderd – het niveau van
de mechanische eigenschappen is hoger dan bij T6 en verkregen door een
speciale procescontrole (alleen voor de 6000 groep).

T7

Oplosgegloeid en daarna kunstmatig over verouderd.

T73

Oplosgegloeid en daarna kunstmatig over verouderd om een
betere weerstand tegen spanningscorrosie te verkrijgen.

T732

Oplosgegloeid en daarna kunstmatig over verouderd om een
betere weerstand tegen spanningscorrosie te verkrijgen. Wordt toegepast bij beproevingsmateriaal
dat is warmte behandeld vanuit de zachtgegloeide toestand of vanuit de
F-toestand of bij produckten die een warmtebehandeling hebben ondergaan
vanuit elke hardheidstoestand bij de gebruiker.

T7351

Oplosgegloeid en daarna spanningsarm gemaakt door een
gecontroleerde hoeveelheid strekken en daarna kunstmatig over verouderd om
een betere weerstand tegen spanningscorrosie te verkrijgen. De producten
ondergaan
na strekken geen verdere vlakbewerking.

T73510

Oplosgegloeid en daarna spanningsarm gemaakt door een
gecontroleerde hoeveelheid strekken en daarna kunstmatig over verouderd om
een betere weerstand tegen spanningscorrosie te verkrijgen. De producten
ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking. (ook gebruikt voor
getrokken buis).

T73511

Dezelfde omschrijving als T73510 met de uitzondering dat
een licht vlakbewerking na strekken is toegelaten om te voldoen aan
genormaliseerde toleranties.

T7352

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door stuiken met een
blijvende vervorming van 1% tot 5% en daarna kunstmatig over verouderd om een
betere weerstand tegen spanningscorrosie te verkrijgen.

T7354

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door koud nadrukken
(stuiken) in de laatste matrijs (matrijssmeedwerk) en daarna kunstmatig over verouderd
om een betere weerstand tegen spanningscorrosie te verkrijgen.

T74

Oplosgegloeid en daarna kunstmatig over verouderd (tussen
T73 en T76 in).

T7451

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een
gecontroleerde hoeveelheid strekken en daarna kunstmatig over verouderd (tussen
T73 en T76in). De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking.

T74510

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een
gecontroleerde hoeveelheid strekken en daarna kunstmatig over verouderd
(tussen T73 en T76in). De producten ondergaan na strekken geen verdere
vlakbewerking. (ook gebruikt voor getrokken buis).

T74511

Dezelfde omschrijving als T745 10 met de uitzondering dat
een licht vlakbewerking na strekken is toegelaten om te voldoen aan
genormaliseerde toleranties.

T7452

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door stuiken met een
blijvende vervorming van 1% tot 5% en daarna kunstmatig over verouderd
(tussen T73 en T76 in).

T7454

Oplostgegloeid, spanningsarm gemaakt door koud nadrukken
(stuiken) in de laatste matrijs (matrijssmeedwerk) en daarna kunstmatig over verouderd
(tussen T73 en T76 in).

T76

Oplosgegloeid en daarna kunstmatig over verouderd om een
goede weerstand tegen afbladdercorrosie te verkrijgen.

T761

Oplosgegloeid en daarna kunstmatig over verouderd om een
goede weerstand tegen afbladdercorrosie te verkrijgen. (geldt voor plaat en
band in de legering 7475).

T762

Oplosgegloeid en daarna kunstmatig over verouderd om een
goede weerstand tegen afbladdercorrosie te verkrijgen. Wordt toegepast bij
beproevingsmateriaal dat is warmte behandeld vanuit de zachtgegloeide
toestand of vanuit de F-toestand of bij produckten die een warmtebehandeling
hebben ondergaan vanuit elke hardheidstoestand
bij de gebruiker.

T7651

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een
gecontroleerde hoeveelheid strekken en daarna kunstmatig over verouderd om
een goede weerstand tegen afbladdercorrosie te verkrijgen. De producten
ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking.

T76510

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een
gecontroleerde hoeveelheid strekken en daarna kunstmatig over verouderd om
een goede weerstand tegen afbladdercorrosie te verkrijgen. De producten
ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking. (ook gebruikt voor
getrokken buis).

T76511

Dezelfde omschrijving als T765 10 met de uitzondering dat
een licht vlakbewerking na strekken is toegelaten om te voldoen aan
genormaliseerde toleranties.

T7652

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door stuiken met een
blijvende vervorming van 1% tot 5% en daarna kunstmatig over verouderd om een
goede weerstand tegen afbladdercorrosie te verkrijgen.

T7654

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door koud nadrukken
(stuiken) in de laatste matrijs (matrijssmeedwerk) en daarna kunstmatig over verouderd
om een goede weerstand tegen afbladdercorrosie te verkrijgen.

T79

Oplosgegloeid en daarna kunstmatig over verouderd (zeer
geringe mate van over veroudering).

T79510

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een
gecontroleerde hoeveelheid strekken en daarna kunstmatig ove rverouderd (zeer
geringe mate van over veroudering). De producten ondergaan na strekken geen
verdere
vlakbewerking. (ook gebruikt voor getrokken buis).

T79511

Dezelfde omschrijving als T79510 met de uitzondering dat
een licht vlakbewerking na strekken is toegelaten om te voldoen aan
genormaliseerde toleranties.

T8

Oplosgegloeid, verstevigd en daarna kunstmatig verouderd.

T81

Oplosgegloeid, ongeveer 1% verstevigd en daarna kunstmatig
verouderd.

T82

Oplosgegloeid door de gebruiker, gecontroleerd gestrekt
met een minimale blijvende vervorming van 2% en daarna kunstmatig verouderd
(voor de legering 8090).

T832

Oplosgegloeid, in een bepaalde mate gecontroleerd
verstevigd en daarna kunstmatig verouderd (geld voor getrokken buis in de
legering 6063).

T841

Oplosgegloeid, verstevigd en daarna kunstmatig verouderd (voor
plaat en band in de legering 2091 en 8090).

T84151

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door strekken met
blijvende vervorming van 1,5% tot 3% en daarna kunstmatig verouderd (voor
dikke plaat in de legeringen 2091 en 8090).

T851

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken en daarna kunstmatig over verouderd om een goede weerstand tegen afbladdercorrosie te verkrijgen. De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking.

T8510

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken en daarna kunstmatig over verouderd (zeer geringe mate van over veroudering). De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking. (ook gebruikt voor getrokken buis).

T8511

Dezelfde omschrijving als T8510 met de uitzondering dat een licht vlakbewerking na strekken is toegelaten om te voldoen aan genormaliseerde toleranties.

T852

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door stuiken met een blijvende vervorming van 1% tot 5% en daarna kunstmatig verouderd.

T854

Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door stuiken met een blijvende vervorming van 1% tot 5% en daarna kunstmatig verouderd.

T86

Oplosgegloeid, tot ongeveer 6% verstevigd en daarna kunstmatig verouderd.

T87

Oplosgegloeid, tot ongeveer 7% verstevigd en daarna kunstmatig verouderd.

T89

Oplosgegloeid en in de juiste mate verstevigd om de gespecificeerde mechanische eigenschappen te bereiken en daarna kunstmatig verouderd.

T9

Oplosgegloeid, kunstmatig verouderd en daarna verstevigd.