Fysische eigenschappen

De fysische eigenschappen van aluminium zijn schematisch weergegeven.

Fysische eigenschappen van aluminium
Soortelijk gewicht bij 20° C, KG/DM³ 2,7
Smeltpunt, °C 658
Latente smeltwarmte, CAL/GR 92
Krimp, % 1,7 – 1,8
Lineaire uitzettingscoëfficiënt van 20° tot 100°, per 1°C 24 x 106
Gemiddelde soortelijke warmte van 0 tot 100°C, CAL/GR °C 0,21
Warmte geleidbaarheid bij 0°C, CAL/CM X S °C 0,5
Elektrische geleidbaarheid bij 20°C, M/OHM MM² 36 – 36,5
Elasticiteitsmodulus, KG/MM² 6500 – 7000
Torsiemodulus, KG/MM² 2500
Elektrisch normaal potentiaal (bij 20°C), Volts -1,33
Atoomgewicht 27